Welcome to my blog,
if you want,
you can have one also.
Enjoy!
Image Alt

Isabelle's Mingle-mangle

Спасяването на мистър Н. и мисис И.

Топли прегръдки и за приятелките ми, които винаги намират време да отговорят на безумните ми въпроси около тидическото развитие капка по капка. И, да, коте се гледа съвсем като човешко бебе, а това е територия позната.

Децата ни са чудесни. Дълго време ние, родителите им, прахосвахме енергия в туширане и разсейване на желанието им за домашен любимец. Но пък ако го бяхме уважили, днес нямаше да имаме Тидиче. Този малък мъркащ пух, който преобърна света ни и спаси мен, мисис И. и него, мистър Н…

Comment