Welcome to my blog,
if you want,
you can have one also.
Enjoy!
Image Alt

GDPR

В съответствие с изискванията на ЕС по отношение на защитата на личните Ви данни (GDPR), моля да се запознаете с политиката на Isabelle’s Mingle-mangle.

Личните Ви данни и информация (две имена, e-mail, мобилен телефон, изображение) са строго поверителни в съответствие с действащото в ЕС законодателство и не се предоставят на трети страни при никакви условия. В случаите на ангажименти по проекти съвместно с мои партньори или осъществяването на мои идеи, свързаните и заетите по тях лица са информирани, че техните кадри, без други лични данни, ще бъдат ползвани от партньорите с цел популяризиране на дейността им. В останалите случаи Вашите лични данни (две имена, e-mail, мобилен телефон, изображение) се ползват само и единствено, за да поддържам контакт с Вас, като автор на услугите, които предоставям.

Посредници за комуникация и получаване на продукти и услуги:

Този сайт ползва платформата на WordPress, която има стандартен достъп до Вашия IP адрес за целите на статистиката. Предоставя информация единствено за броя влизания на ден от съответната държава, търсене по ключови думи, разгледани публикации. Лична информация не се събира.

Чрез тази платформа всеки клиент има възможност да направи онлайн резервация за фотосесия, изработка на аксесоари от коприна или дизайн за принтове. Изисква две имена и e-mail.

Изображения от фотосесиите в малък размер се качват в платформата Pixieset, с цел избор на кадри от страна на клиентът. На същият се предоставя индивидуален линк към неговата галерия, като по този начин се гарантира, че само той притежава достъп до фотосесията. По свое усмотрение, клиентът може да сподели линка с трети лица. За период до 10 дни след предоставяне на фотосесията, платформата се обновява и галерията се сваля от интернет. Pixieset изисква единствено регистрация с e-mail или през Facebook.

За предоставяне на фотосесии и фотографии от събития (Свето Кръщение, абитуриентски балове, сватби и т.н.) се ползва платформата на WeTransfer, която изисква единствено информация за e-mail.

За изпращане на пратки, Еконт се нуждае от следната информация за всеки клиент: две имена, мобилен телефон, адрес за доставка.

Testimony

Като фотограф, уверявам, че всички публикувани фотографии от фотосесии се ползват единствено с цел популяризиране на работата ми и като част от моето портфолио. Социалните мрежи, които ползвам за момента, са: настоящия сайт, Facebook, Instagram. Всеки клиент подписва Декларация или указва писмено по e-mail или FB Messenger своето съгласие отделни кадри или цялата фотосесия да бъдат публикувани по моя преценка. При заснемане на събития, отговорността за предоставяне на съгласие на всички лица, присъстващи на събитието, които могат да попаднат в кадър, принадлежи на клиентът, осъществил контакт с мен. По всяко време имате право да промените решението си, като ме информирате за това писмено посредством e-mail. Ако не желаете снимките Ви да публикувани в социалните мрежи, предварително трябва да укажете това, като към цената за фотосесия се начисляват 20%. Архив от фотосесиите се пази за период от 1 година, след което се изтрива. Необработени кадри не се предоставят, а броя на обработените снимки в една фотосесия е съобразен с обявените пакети.

Като автор на текстилни аксесоари, печатни материали и други, уверявам, че предоставените ми от клиентите данни за изпращане на пратки (две имена, мобилен телефон, адрес за доставка) се представят единствено на куриерската фирма за извършване на услугата по доставка.

Регистър на личните данни не се съхранява.

Според закона за авторското право всички фотографии, текстове, авторски продукти, заснети и представени от Isabelle’s Mingle-mangle са собственост на техният автор. Свалянето, разпространението и употребата им без моето писмено съгласие, е нарушение на закона. За ползването на мои кадри с комерсиални цели, както и за участие в конкурси с тях, е необходимо моето писмено съгласие.