Welcome to my blog,
if you want,
you can have one also.
Enjoy!
Image Alt

Isabelle's Mingle-mangle

Спасяването на мистър Н. и мисис И.

Някъде през октомври

Тидиче вече спи сгушен на топло между мистър Н. и мисис И. Живот…

Епилог

Тидиче се оказа невероятен борец. Хиляди благодарности на прекрасните ни ветеринари от „Добро хрумване“. Само за кратко, Тидичето успя на няколко пъти да ни изплаши сериозно и тъй като вече не си представяме живота без него, умоляваме висшите вселенски сили да бъдат милостиви към бедните ни любящи сърца. А тидическите пакости тепърва предстоят, три удивителни, многоточие.

Comment