Welcome to my blog,
if you want,
you can have one also.
Enjoy!
Image Alt

Isabelle's Mingle-mangle

30 дни от април. Фотография. Нови посоки

Ден 21. Автопортрет без лице

Дамата, която се учи да се обича. Дамата, която се опознава…

Ден 22. Ръце.

Всичко ще бъде наред. Обещавам.

Ден 23. Камък.

Открити и осиновени от гръцките крайбрежия. Някой ден пак..

Ден 24. Животно.

Опитомен тигър, котка и пантера. Who`s who?

Ден 25. Нещо розово за проекта

Слънчев ден, плътен и богат на емоции – от най-чистите, през моменти на любопитство, до тъжните, наводняващи очите. Леко небе, папа. Помня всичко. Обичам.

Ден 26. Отблизо.

Орехът в нашата спалня…

Comment