Welcome to my blog,
if you want,
you can have one also.
Enjoy!
май 2018

„Каква искаш да станеш, когато пораснеш?“„Майка!“ Така съм отговаряла като дете, с цялата възможна тежест на желанието си и невинна по детскиму представа. Днес моята дъщеря, на външен вид с прилика по-близка до баща си, но с темперамент, повтарящ моя, върви сякаш по същата пътечка. Усещам я зряла, знаеща повече, отколкото ни казва, готова да материализира всичките си мечти. „Не ти, мама дугото!“, сгълча ме малкият ѝ брат, тогава